Намесата от компетентни и опитни електротехници е гаранция за успешна работа и сигурен монтаж

Защо е нужна намесата на опитен електротехник, за адекватно изграждане, ремонт или профилактика на нови и стари електроинсталации?

Защо е важно правилното и прецизно диагностициране при неизправности с нужното оборудване на всяка една елекетропреносна мрежа?

Електрическата инсталация е една от основните структороопределящи инсталации във всеки недвижим имот и често е източник на повреди и дефекти, които ако не бъдат локализирани и отстранени своевременно, ще бъдат причината за по-сериозни щети, включително не дай си Боже да се и до нещастни случаи, причинени от токов удар или пожар. Темата е твърде дълга, за да бъде изчерпана с цяла страница и затова ще се ограничим само с най-важното за това защо е изключително важна намесата на опитни и компетентни ел. техници при изграждане или ремонт на ел. инсталации.

Имате нужда от професионални електро услуги в Пловдив? Имате нужда от ефективност, сигурност и надеждност на достъпни цени?

Всички ние сме наясно, че е изключително важно всяка електроинсталация ( монофазна или трифазна ), изградена от нулата да бъде извършена правилно и прецизно чрез спазване на редица задължителни и нормативни технически изисквания, без значение от какъв тип е неджижимият имот. Тези правила и норми ще осигурят още по-лесното бъдещо доразширяване или някаква промяна в ел. мрежата. Това не е всичко – при откриване на съществуващ проблем в работата на всяка ел. мрежа е важно и правилното диагностициране, за да бъде открит и след това отстранен всеки дефект. Същото се отнася и за подмяна или ремонт на стара ел. инсталация или преработка и промяна на сравнително нова електроинсталация. Всеки потребител и клиент на съответната цялостна или частична електроуслуга трябва да се радва на една технически добра и най-важното безопасна електро мрежа, която да функционира и работи адекватно според спецификата на обекта. Ето защо нуждата от наемането на електротехници с опит и квалификация, които да са напълно наясно със спецификата на функционира на всяка една малка или по-сложна електроинсталация. Важно е да отбележим, че според конкретния случай и спецификата на всеки проект са нужни гъвкави решения и отлични познания на електротехникът/техниците, които са се заели с определения електроремонт или електроизграждане.

Висококачествени електроуслуги от професионални електротехници Пловдив – www.eluslugi.bg

Всяка електроинсталация независимо от големината се състои от множество елементи, които работят като една цяла система с логика. Още повече, че всеки електротехник трябва да е напълно запознат с видовете електроматериали, които изграждат всяка една електромрежа. В случай, че електроинсталацията бъде изградена правилно от обучени и кадърни електротехници, то тя със сигурност ще служи безпроблемно много дълги години, което от своя страна ще спести много проблеми и финансови средства на собственика на сградата или неждижимият имот. В практиката сме се натъквали на не малко зле конструирани електроинсталации. Първо – некачествен и объркан монтаж, свързано с нелогическото разпределние на токовите кръгове и второ грешно влагане на видовете електроматериали. В тази връзка такъв неправилен монтаж би бил причина за сериозни проблеми ако не в момента то за в бъдеще, заради невнимание към детайлите или просто от не познаване на функционирането на електромрежите.

Друго голямо усложнение, което създава грешно изградената или ремонтирана електроинсталация е по-нататъшното откриване на проблема при евентуални следващи възникнали проблеми или аномалии в самата й работа. Например ако има късо съединение някъде в проводниците, в следствие от не добро изолиране на кабелите ще се получи постоянно изключване на предпазителя, който обсулжва този токов кръг, а късо съединение в зазидан проводник се открива много трудно. В повечето случаи ако не се открие мястото на утечката се пристъпва към подмяна на целият проводник. Това означава големи разходи и мръсотия, в следствие на къртачните дейности, а след това и от ремонт на засегнатите участъци.

Професионални електроуслуги в гр. Пловдив и близките населни места – www.eltehnik.eu

Независимо дали имате нужда от цялостно изграждане на ел. инсталация, ремонт на съществуваща или просто сте решили подмяна на старата електроинсталация и имате нужда от компетентна намеса от компетентни и опитни ел. техници не се колебайте да ни потърсите за съвет и консултация, а след това и при Ваше желание наемането ни, за да решим Вашият казус. В случай, че проблема Ви е технически и някъде по ел. инсталацията има аномалии, падат бушони, ел таблото Ви шуми, лампите премигват, трябва да се подмени ел. контакт или ел. ключ или  имате съмнения за неправилен монтаж, то тогава Вие сте на правилното място, защото ние притежаваме не само практически умения и познания по електромрежи, но и всички нужни инструменти и оборудване, които са неизменима част от арсенала на всеки уважаващ своята работа – професионалист, което оборудване и техника е гранция за качествена и добре свършена работа. Симптомите за технически проблем в една малка или по-сложна ел. инсталация могат да бъдат десетки и от различно естество, затова ние Ви съветваме ако нямате нужните познания и опит не се опитвайте да правите каквото и да е било сами, а винаги търсете помощта на опитни електротехници, които могат да решат съответния проблем. Електромрежата и нейният тест има нужда от прецизна диагностика за установавяне и проследяване на скритите връзките и трасетата на проводниците например, а това изисква както споменахме – не само специална апаратура, но и много добри познания и опит, които нашият екип притежава.

 
В общи линии винаги, когато се сблъскате с определен електротехнически проблем не се опитвайте да игнорирате проблема, отлагайки наемането на електротехник. Независимо колко е незначителен този проблем, това може да Ви струва скъпо в бъдеще ако не го отстраните навреме, защото неотстранен дребен дефект в работата на една електроинсталация е предпоставка за възникване на бъдещи по-сериозни ситуации. Затова бъдете разумни и потърсете професионална намеса колкото се може по-скоро и винаги наемайте опитни специалисти за тези дейности.
 

Нашите услуги включват широк набор от професионални и висококачествени електроуслуги като:

  • Изграждане на нови, ремонт и смяна на стари ел инсталации на къщи, апартаменти и търговски помещения;
  • Диагностика и локализиране на технически проблеми;
  • Конкретни решения за промяна на съществуващи електроинсталации; 
  • Монтаж и профилактика на електрически и разпределителни табла, ремонт и подмяна на стари ел. табла;
  • Монаж на ел. контакти и ел. ключове;
  • Монтаж на всякакъв тип външни и вътрешни осветителни тела;
  • Изграждане на мълниезащитна инсталация;
  • Окабеляване.

Изграждане на комплексна електроинсталация на къщи – мълниезащитна инсталация, силова инсталация и външно дворно и фасадно осветление.

 

Една от най-често изпълняваната от нас услуга са изграждане на сложни електроинсталации на новопостроени къщи с 2 или повече етажи + външно градиснко осветление. Този вид електроинсталации са сложни за направа и изискват много точни изчисления и монтажни дейности. Нашият екио е способен да извършва такива сложни и комплексни задачи без никакив затруднения, така че може да разчитате на нас за наемането ни за такъв проект.